Bli medlem i Svenska Logopedförbundet du också!

Specialistordning för logopeder

Nyheter

Europeiska logopedidagen: Eat safe and taste life!

2017-02-20 10:34

Den 6 mars varje år uppmärksammas logopedi i hela Europa. I år är temat ät- och sväljsvårigheter/...

Så kan skolan lyfta elever med särskilt stöd

2017-01-02 14:50

Gemensamt debattinlägg i Skolvärlden idag från Svenska Logopedförbundet, Sveriges Arbetsterapeute...

Remissvar på "Samordning, ansvar och kommunikation" (SOU 2016:46)

2016-12-15 16:41

Svenska Logopedförbundet har tagit del av utredningen där syftet med uppdraget var att öka...

Slofs kalender
feb
27

27 februari 09:30 – 27 januari 16:30

Styrelsemöte

Citykonferensen, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm
feb
28

28 februari 09:30 – 16:30

Möte Slof och Sloss

Citykonferensen, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm
mar
06

06 mars – 23:30

Europeiska logopedidagen

mar
16

16 mars – 17 mars

Nätverksmöte för dyslexilogopeder

Jubileumsaulan, Skånes Universitetssjukhus, Malmö

Europeiska logopedidagen 6 mars: Eat safe and taste life!

Temat för 2017 års europeiska logopedidag är dysfagi och ätsvårigheter.Sedan 2004 har 6 mars varit vikt åt logopedi i alla samarbetsorganisationer inom CPLOL.

Du har många medlemsförmåner i ditt medlemskap

Genom samarbete med flera aktörer kan vi erbjuda olika medlemsförmåner. Förmåner för olika tidpunkter i livet. Testa du också!

Logopedforumbloggen

Tidningen Logopeden

Tidningen Logopeden är förbundets medlemstidning som kommer ut med fyra nummer per år.