Kanslipersonal

Varje förhandlare har ansvar för ett antal medlemsföreningar och är den som svarar på frågor om arbetsrätt, löner, anställningsvillkor etc. På kontaktsidorna för föreningar ser du vilken ombudsman som ansvarar för just din förening. Föreningarna har hand om professionsfrågorna.

Förbundsdirektör Elisabeth Mohlkert

Elisabeth Mohlkert
Förbundsdirektör
08-442 4465
elisabeth.mohlkert@srat.se

Anders Berndt
Bitr förbundsdirektör/förhandlingschef privat sektor
08-442 4470
anders.berndt@srat.se

Mia Axelsson
Förhandlare (föräldraledig)
08-442 4476
mia.axelsson@srat.se

Ola Blomqvist
Förhandlare
08-442 4469
ola.blomqvist@srat.se

Lena Busck
Förhandlare
08-442 4468
lena.busck@srat.se

Jessica Carlberg
Assistent - vaktmästeri, medlemsservice
08-442 4466
jessica.carlberg@srat.se

Mats Eriksson
Förhandlingschef offentlig sektor
08-442 4481
mats.eriksson@srat.se

Ann Garö

Ann Garö
Förhandlare
08-442 4479
ann.garo@srat.se

Sandra Kamlin
Redovisningsansvarig
08-442 4462
sandra.kamlin@srat.se

Frida Lingehall
Förhandlare
08-442 4478
frida.lingehall@srat.se

Marie Norell
Kommunikatör/redaktör
08-442 4477
marie.norell@srat.se

Emil Pettersson
Förhandlare
08-442 4475
emil.pettersson@srat.se

Susanne Rönngren, IT-ansvarig/medlemsservice
08-442 4472
susanne.ronngren@srat.se

Marie Samuels
Assistent – vaktmästeri, medlemsservice/STHF
08-442 4471
marie.samuels@srat.se

Sophie Silverryd
Förbundsjurist
08-442 4474
sophie.silverryd@srat.se

Ombudsman Maria Yngvesson

Maria Yngvesson
Förhandlare
08-442 4461
maria.yngvesson@srat.se