Kanslipersonal

Varje förhandlare har ansvar för ett antal medlemsföreningar och är den som svarar på frågor om arbetsrätt, löner, anställningsvillkor etc. På kontaktsidorna för föreningar ser du vilken förhandlare som ansvarar för just din förening. Föreningarna har hand om professionsfrågorna.


A
nders Berndt

Förbundsdirektör
08-442 4470
anders.berndt@srat.se


Mia Axelsson

Organisationsutvecklare & karriärcoach
08-442 4476
mia.axelsson@srat.se


Axel Bergström

Studenthandläggare
08-442 4485
axel.bergstrom@srat.se


Ola Blomqvi
st

Förhandlare
08-442 4469
ola.blomqvist@srat.se

Christel Bridal

Förhandlare
08-442 4461
christel.bridal@srat.se

Jessica Carlberg

Assistent - vaktmästeri, medlemsservice
08-442 4466
jessica.carlberg@srat.se

Fredrik Damm

Förhandlare
08-442 1861
fredrik.damm@srat.se

Mats Eriksson

Förhandlingschef
08-442 4481
mats.eriksson@srat.se


Ann Garö

Förhandlare
08-442 4479
ann.garo@srat.se

Sverker Jutvik

Förhandlare
08-442 4475
sverker.jutvik@srat.se


Sandra Kamlin

Redovisningsansvarig
08-442 4462
sandra.kamlin@srat.se

Katarina Lundberg

Assistent - medlemsservice
08-442 1863
katarina.lundberg@srat.se

Marie Norell

Kommunikatör
08-442 4477
marie.norell@srat.se

Susanne Rönngren

IT-ansvarig/medlemsservice
08-442 4472
susanne.ronngren@srat.se


Marie 
Samuels

Assistent – medlemsservice och STHF
08-442 4471
marie.samuels@srat.se


Sop
hie Silverryd

Bitr förbundsdirektör & förbundsjurist
08-442 4474
sophie.silverryd@srat.se


Henrik Sjösten

Förhandlare
08-442 4488
henrik.sjosten@srat.se

Stefan Strömqvist

Förhandlare
08-442 1862
stefan.stromqvist@srat.se


Mattias Torell

Bitr förhandlingschef
08-442 4467
mattias.torell@srat.se

Evalinn Wilke

Förhandlare
08-442 4478
evalinn.wilke@srat.se