Anställd inom staten

Du som är statligt anställd omfattas av kollektivavtal mellan Saco-S och Arbetsgivarverket.

Saco-S är en kartell bestående av 21 Sacoförbund och uppträder som en part på statlig sektor. Saco-S företräder närmare 83.000 akademiker.

Alla avtal finns att hämta på Saco-S webbplats 

Särskilt kollektivavtal

Anställningsvillkoren för lotsar regleras av det lokala avtalet LOTSARB. Alla avtal som omfattar villkoren för lots finns på Lotsförbundet webbplats (särskild inloggning, dock inte samma som på SRATs webbplats).

Partsrådet

Rådet för partsgemensamt stöd inom det statliga avtalsområdet, Partsrådet, är en ideell förening vars medlemmar är Arbetsgivarverket, OFR/S,P,O samt Saco-S och Seko. Partsrådet stödjer lokala parter i gemensamma sakfrågor som de centrala parterna fastställt i kollektivavtal. Verksamheten är indelad i olika arbetsområden.

Kontakta oss

Telefon vx
08-442 44 60

E-post
kansli@srat.se

Ska du prata lön? Byta Jobb?

För att kunna föra en bra en bra lönediskussion behöver man kunna lita på sina argument. En viktig pusselbit är bra statistik som du får med Saco Lönesök. Nu fylld med siffror 2016 års löner. Några av våra yrken har även färdiga statistikblad.