Anställd i Svenska Kyrkan

Du som är anställd inom Svenska Kyrkan omfattas av de kollektivavtal som Jusek och Akademikerförbundet SSR tecknar för SRAT med flera förbund med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Ansvarig förhandlare

Ann Garö
08-4424479
ann.garo@srat.se

Ska du prata lön? Byta Jobb?

För att kunna föra en bra en bra lönediskussion behöver man kunna lita på sina argument. En viktig pusselbit är bra statistik som du får med Saco Lönesök. Nu fylld med siffror 2016 års löner. Några av våra yrken har även färdiga statistikblad.