Kollektivavtal & lagar

Du som anställd omfattas av en mängd regler och rättigheter som finns dels i lagar och dels i avtal. Lagarna stiftas av vår riksdag och fungerar som en bottenplatta för dina villkor i arbetslivet. För de områden där facken och arbetsgivarna kommer överens om mer anpassade eller bättre villkor tecknar man kollektivavtal. Man kan även teckna lokala kollektivavtal mellan fack och din arbetsgivare som gäller just din arbetsplats. De villkor som gäller just dig som individ kommer ni överens om i ditt anställningsavtal.

Om du loggat in som medlem ser du nedan länkar till ditt kollektivavtalsområde där du kan läsa vad som gäller för dig. Du som är anställd inom privat sektor behöver veta om din arbetsgivare är ansluten till en arbetsgivarorganisation. Detta ska framgå av ditt anställningsavtal men om du är osäker, fråga din arbetsgivare eller oss.

Medlem - logga in

Du måste vara inloggad för att få tillgång till all information. Logga in högst upp på sidan!

Webbplatsen innehåller mer information och rådgivning för medlemmar och förtroendevalda.

Ditt lönesamtal

Lönesamtalet är en uppföljning av utvecklingssamtalet där ditt engagemang, din arbetssituation, kompetensutveckling och löneutveckling diskuteras. Det är din möjlighet att tala om för chefen vad du gör och hur mycket du anser att det är värt.

Hitta
förening &
förhandlare

Hitta via yrke Hitta via förening

Relaterad info

Kontakta oss

Telefon vx
08-442 44 60

E-post
kansli@srat.se

Marknadens bästa lönestatistik!

Saco LöneSök förser dig med viktig kunskap om löneläge och lönespridning i din omvärld. Använd statistiken när du

– söker nytt jobb
– ska ha lönesamtal
– får en ny tjänst/nya arbetsuppgifter
– väljer, eller funderar på, att byta yrke