Kollektivavtal & lagar

Du som anställd omfattas av en mängd regler och rättigheter som finns dels i lagar och dels i avtal. Lagarna stiftas av vår riksdag och fungerar som en bottenplatta för dina villkor i arbetslivet. För de områden där facken och arbetsgivarna kommer överens om mer anpassade eller bättre villkor tecknar man kollektivavtal. Man kan även teckna lokala kollektivavtal mellan fack och din arbetsgivare som gäller just din arbetsplats. De villkor som gäller just dig som individ kommer ni överens om i ditt anställningsavtal.

Om du loggat in som medlem ser du nedan länkar till ditt kollektivavtalsområde där du kan läsa vad som gäller för dig. Du som är anställd inom privat sektor behöver veta om din arbetsgivare är ansluten till en arbetsgivarorganisation. Detta ska framgå av ditt anställningsavtal men om du är osäker, fråga din arbetsgivare eller oss.

Relaterad information