Hälsovetardagen 2017 - en chans till kompetensutveckling

Anmälan är öppen till Hälsovetardagen den 9 februari 2017!


HälsoAkademikerna bjuder in till en inspirerande dag där du som hälsovetare kan ta del av intressanta och aktuella föreläsningar och samtidigt nätverka med kollegor från hela landet.


Programmet bjuder på spännande föreläsningar med tema hälsofrämjande och förebyggande arbete. Folkhälsomyndigheten tar upp definitioner och rekommendationer kring fysisk aktivitet samt informerar om deras pågående regeringsuppdrag som rör insatser för att främja hälsa relaterad till fysisk aktivitet. Från Angereds Närsjukhus kommer verksamhetsutvecklaren Hälsa Elin Lingman och ger praktiska exempel på hur en hälso- och sjukvårdsorganisation kan arbeta hälsofrämjande för att minska ojämlikhet i hälsa.

Marie Wedberg berättar om sitt arbete som sjukgymnast, om skadeförebyggande träning och ungdomars rätt till ett fysiskt självförtroende. Bobby Ljung presenterar ett hälsoekonomiskt perspektiv på företagshälsovård, hur företag och organisationer kan räkna på investeringar i sin personal och varför det är viktigt.


Under dagen kommer du få inspiration och verktyg att ta med dig i ditt arbete. Passa på att knyta kontakter och byta erfarenheter med andra inom din profession och med andra hälsovetare!


Läs mer om Hälsovetardagen och anmäl dig här!


Varmt välkommen!


Kontakt

Har du några frågor om Hälsovetardagen, eller vill vara med och delta i projektgruppens arbete? Kontakta projektledare Maria Näsfeldt:

070-317 66 92

maria.nasfeldt@halsoakademikerna.se