Hälsovetarmingel och föreläsning i Karlstad

15 november 2017, 16:00 – 19:00

Plats: Värmlands idrottsförbund/Idrottens hus, Industrigatan 1, Karlstad

HälsoAkademikernas styrelse är på plats i Karlstad för planeringsdagar. Nu har du chans att träffa oss i styrelsen och andra hälsovetarkollegor. Du får möjlighet att diskutera dina frågor och lyssna på en föreläsning.

Per Dalebjer, Distriktsidrottschef på Värmlands idrottsförbund.
Foto: Tommy Andersson

Vi vill få till ett erfarenhetsutbyte och diskussioner om HälsoAkademikerna och våra medlemmars kompetenser och yrkesroll, och framtida möjligheter/områden på arbetsmarknaden samt frågor kring lönesättning.

Program

16:00-16:30
Drop in med fika och frukt

16:30-17:00
Information om HälsoAkademikernas verksamhet
och de frågor vi har på agendan just nu

17:15-18:30 
Föreläsning om Idrott – folkhälsa
Per Dalebjer, Distriktsidrottschef för Värmlandsidrotten i Karlstad

18:30-19:00
Avslutning

Mer information

Eventuella frågor kan ställas till

Anmälan

Senast den 10 november till leif@halsoakademikerna.se

Kalender
mar
22

22 mars 2018 – 23 mars 2018

Hälsovetardagarna 2018

NBV, Bangårdsgatan 13, Uppsala