Hälsovetarutbildningar

Nedan listas de utbildningar som kvalificerar för medlemskap i HälsoAkademikerna, sorterat i bokstavsordning efter utbildningsort. De utbildningar som HälsoAkademikerna rekryterar medlemmar ifrån blir kontinuerligt allt fler. Längst ner på sidan hittar du en Sverigekarta över alla utbildningar.

GIH, Stockholm
www.gih.se

Kandidatprogram
Hälsopedagogprogrammet, 180 hp
Sport Management, 180 hp
Tränarprogrammet, 180 hp

Göteborgs Universitet
www.gu.se

Kandidatprogram
Sports Coaching, 180 hp                                                                                  
Folkhälsovetenskapligt program med hälsoekonomi, 180 hp
Hälsopromotion, med inriktning idrottsvetenskap, 180 hp
Hälsopromotion, med inriktning kostvetenskap, 180 hp

Masterprogram
Masterprogram i folkhälsovetenskap med hälsoekonomi, 120 hp 

Högskolan Dalarna, Falun och Borlänge
www.du.se

Kandidatprogram
Tränarprogrammet, 180 hp

Högskolan i Gävle
www.hig.se

Kandidatprogram
Folkhälsostrateg för hållbar utveckling, 180 hp
Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil, 180 hp

Masterprogram
Masterprogram i arbetshälsovetenskap, 120 hp

Högskolan i Halmstad
www.hh.se

Kandidatprogram
Idrottsvetenskapligt program med inriktning idrottscoaching, 180 hp

Masterprogram
Masterprogram i hälsa och livsstil, 120 hp

Högskolan i Skövde
www.his.se

Kandidatprogram
Folkhälsovetenskapliga programmet, 180 hp

Karlstads Universitet
www.kau.se

Kandidatprogram
Idrottsvetenskapligt program, idrottscoachning
, 180 hp

Högskolan Kristianstad
www.hkr.se

Kandidatprogram
Folkhälsopedagogiskt program, 180 hp 

Linnéuniversitetet, Kalmar och Växjö
www.lnu.se 

Kandidatprogram
Coaching och Sport Management, idrottsvetenskapligt program, 180 hp
Fysisk aktivitet, hälsa och friluftsliv, Idrottsvetenskapligt program, 180 hp
Hälsovetenskapliga programmet, inriktning biovetenskap, 180 hp

Luleå Universitet
www.ltu.se

Kandidatprogram
Hälsovägledning, kandidat hälsopromotion, 180 hp

Malmö Högskola
www.mah.se

Kandidatprogram
Idrottsvetenskapligt program: Idrottens ledarskap, 180 hp
Äldrepedagogprogrammet, 120 hp, med Äldrepedagogisk fördjupning, 60 hp

Mittuniversitetet i Östersund
www.miun.se

Kandidatprogram
Folkhälsa, samhälle och projektledning, 180 hp
Idrottsvetenskapligt program, 180 hp

Masterprogram
Masterprogram i hälsovetenskap, 120 hp

Mälardalens Högskola
www.mdh.se

Kandidatprogram
Folkhälsoprogrammet, 180 hp

Umeå Universitet
www.umu.se

Kandidatprogram
Idrottsvetenskapliga programmet, 180 hp
Tränarprogrammet inriktning Idrottsfysiologi, Idrottsmedicin och Idrottspsykologi, 180 hp

Örebro Universitet
www.oru.se

Kandidatprogram
Management in Sport and Recreation, 180hp

 

 

Senast uppdaterad: 2016-10-25