Projektledare

Projektledare är medlemmar i föreningen som har ett engagemang för en viss fråga och som har utsetts av styrelsen att leda ett utvecklingsprojekt.

Maria Näsfeldt

Ansvarsområde Projektledare för Hälsovetardagen 2017

Utbildning Kandidat- och masterutbildning i folkhälsovetenskap med hälsoekonomi från Göteborgs Universitet.

Yrke/sysselsättning Arbetssökande och arbetar som timvikarie inom äldreomsorgen

Framtidsvision Hälsovetardagen är ett tillfälle att föra samman och ta tillvara de kompetenser vi hälsovetare har inom våra olika yrkesgrupper. Jag vill vara med i arbetet att skapa en gemensam och naturlig mötesplats för hälsovetare att byta erfarenheter och inspireras av varandra. Genom gemensamma drivkrafter och gränsöverskridande samarbeten skapar vi ett bredare spektrum av kunskap. Våra resurser ökar och vi blir starkare och mer effektiva i det hälsofrämjande arbetet.

Kontakt maria.nasfeldt@halsoakademikerna.se