Styrelsen

HälsoAkademikernas styrelse består av medlemmar som har valts in som styrelseledamöter under föreningsstämman som hålls vartannat år.

Ordförande

Andreas Lövdahl

Ansvarsområde Ordförande, arbetsmarknadsfrågor, kontaktperson vid frågor om eget företag. 

Utbildning Kandidatexamen, Friskvårdspedagogiska programmet, Högskolan i Gävle, 1997. Pedagogik, Umeå Universitet, 1994.

Yrke/sysselsättning Egen företagare sedan 2005 inom organisationsutveckling, förändringsarbete samt arbetsmiljö och hälsa.

Framtidsvision HälsoAkademikerna ska verka för att Hälsovetare blir en allt tydligare och starkare yrkesgrupp på arbetsmarknaden. I samarbete med SRAT ska vi verka för trygga arbetsförhållanden och en god löneutveckling.HälsoAkademikerna ska även vara det starkaste nätverket för kunskapsutbyte mellan yrkesverksamma/studerande inom samtliga våra områden.

Kontakt ordforande@halsoakademikerna.se

Sekreterare

Karin Daneli

Anvarsområde Sekreterare, hälsansamordnare och projektledare för Studerandemedlem

Utbildning Kandidatexamen kostvetenskap från Hälsopromotionsprogrammet, Göteborgs Universitet 2012 samt kurser inom t.ex. retorik och hälsa, kost och fysisk aktivitet med inriktning barn och ungdomar. 

Yrke/sysselsättning Eget företag inom kost och hälsa, cirkelledare för äldre med fokus på styrka, koordination och balans på ett 55+boende och diverse uppdrag med föreläsningar inom hälsa och kost. Cirkelledare inom hälsa och kost för Folkuniversitetet. 

Framtidsvision Hälsovetare behövs ute i samhället och på arbetsmarknaden och behovet kommer att öka i framtiden. Att vara en del av HälsoAkademikerna är ett sätt att vara med och påverka och belysa vikten av hälsovetare.

Kontakt karin.daneli@halsoakademikerna.se

Styrelseledamot

Daniel Ainestrand

Ansvarsområde Rekrytering

Utbildning Kandidatexamen med inriktning mot pedagogik och hälsopromotion, Högskolan Väst, 2010.

Yrke/Sysselsättning Yrke/Sysselsättning Utbildar sig inom yoga och håller på att starta upp ett eget företag, arbetar även som timvikarie inom äldreomsorgen.

Framtidsvision Jag vill skapa en grund för större delaktighet i föreningsarbetet bland medlemmarna och uppmuntra medlemmarnas kreativitet och engagemang för att utveckla hälsovetaren som profession på arbetsmarknaden.

Kontakt daniel.ainestrand@halsoakademikerna.se

Styrelseledamot

Leif Gustafsson

Anvarsområde Idrott. Kontaktperson vid frågor om eget företag. 

Utbildning Program i Hälsopromotion, Högskolan Väst. Idrottspsykologi, Örebro & Halmstad.

Yrke/sysselsättning Egen företagare. Fa Hälsovågen

Framtidsvision Att fler inom olika områden ser hälsan som en resurs till sin verksamhet. Jag vill försöka göra ett bra arbete i Hälsoakademikernas styrelse och bidra med erfarenheter från både arbetsliv och idrottsrörelsen.

Kontakt leif@halsoakademikerna.se

Styrelseledamot

Agneta Mattiasson

Anvarsområde Projektledare och ansvarig för Lokala Hälsovetarnätverk (LHN)

Utbildning Kandidatexamen kostvetenskap från Hälsopromotionsprogrammet, Göteborgs Universitet 2012.

Yrke/sysselsättning Projektledare, Äldreomsorgen Göteborgs Stad.

Framtidsvision I framtiden ser jag att hälsovetaren har en självklar roll inom flera olika arenor i samhället. För att nå dit behöver vi utåt sett jobba tillsammans för att medvetandegöra hälsovetarens kompetens på arbetsmarknaden liksom att inåt sett tydliggöra och stärka hälsovetarens kompetens. I detta arbete ser jag hälsovetarnätverk som en otroligt viktig pusselbit för att samla hälsovetare lokalt så att de kan vara ett stöd för varandra i arbetslivet och på vägen dit.

Kontakt tar för närvarande ej emot meddelanden

Styrelseledamot

Natalie Namro

Anvarsområde Hälsansamordnare och projektledare för Studerandemedlem

Utbildning Nyexaminerad som hälsovetare från Trollhättans hälsovetarprogram inom hälsopromotion.

Yrke/sysselsättning Arbetar som vikarie inom äldreboende och grundskola.

FramtidsvisionAtt arbetsmarknaden skall uppmärksamma yrkesgruppen samt skapa mer medvetenhet om yrkesgruppens kompetens. Göra det lättare för dem som utbildar sig och skall söka tjänst att bli mottagna av arbetsgivare samt vägleda och hjälpa studerande och medlemmar då det behövs. Arbetsgivarna skall även få det lättare att hitta den kompetens de söker med hjälp av SRAT.

Kontakt natalie.namro@halsoakademikerna.se