Kontakta SRAT-A

Ordförande

Camilla Robertsson, Försvarsmakten
Tfn arb 08-7887632
camilla.robertsson@mil.se

Ordförande i Saco-S-HKV. Ledamot i SRATs förbundsstyrelse.

Vice ordförande

Birgitta Fälth, Försvarsmakten
Tfn arb 013-28 39 98
Mobil 073-982 14 90
birgitta.falth@mil.se

Avtalshandläggare vid Helikopterflottiljen, Linköping. Ordförande för Saco-S Helikopterflottiljen/Linköpings garnison. Ledamot i Saco-S Försvarsmakten.

Ledamöter

Claes-Håkan Carlsson, Myndigheten för samhällskydd och beredskap, MSB
Tfn arb 010-240 50 48
Mobil 070-670 88 55
claes-hakan.carlsson@msb.se

Arbetar med att inrikta samhällets åtgärder för att minska olyckor och krisers miljöpåverkan. Tidigare har jag arbetat på Räddningsverket i Karlstad med delvis samma uppgifter. Jag har inga lokala fackliga förtroendeuppdrag.

Mattias Olsson, Försvarets Materielverk
Tfn arb 08-4714600
Mobil 070-8552497
mattias.x.olsson@fmv.se

Marita Pettersson, Försvarets Materielverk
Tfn arb 08-782 53 10
Mobil 070-610 53 10
marita.pettersson@fmv.se

Arbetar med kompetensutveckling på HR-enheten. Är skyddsombud på HR.

Niklas Strååt, Försvarsmakten
Tfn arb 08-788 70 68
Mobil 070-615 80 54
niklas.straat@mil.se

Har en examen i språk och statsvetenskap och tjänstgör sedan 2001 vid Försvarsmaktens högkvarter, numer som civilanställd specialist med internationell inriktning. Har varit förtroendevald som ledamot och kassör i Saco-S-HKV. 

Charlotte Sultan, Skatteverket
Tfn arb 010-574 86 70
Mobil 070-365 96 81
charlotte.sultan@skatteverket.se

Verksamhetsanalytiker för personal- och organisationssystem inom Skatteverket och Kronofogdemyndigheten. Arbetar både med underhåll och utveckling av system. Arbetat med systemförvaltning sedan 1992. Innan dess inom HR-området i cirka 15 år. Styrelsemedlem i Sacoföreningen vid Skatteverket och Huvudkontoret.