Svensk Optikerförening

Du som är legitimerad optiker eller utbildar dig till optiker är välkommen som medlem. Oavsett var du arbetar; statligt, inom kommun/landsting, privat eller som egen företagare.

Vision

Svensk Optikerförening är föreningen som arbetar för optikerns trygghet och frihet i sin yrkesroll.

Verksamhetsidé

Svensk Optikerförening ska tillvarata optikerns intressen i fackliga och yrkesrelaterade frågor. Optikern ska ges trygghet, frihet, höjd yrkesstatus och bra löneutveckling, genom att föreningen bevakar, informerar och kommunicerar med medlemmar, arbetsgivare, myndigheter, skolor och övriga berörda parter.

Svensk Optikerförenings medlemsblad Brännpunkt kommer ut fyra gånger per år (bladas in i SRAT-informationen).

Svensk Optikerförening finns på Facebook.

Inte medlem än?

Här får du ett erbjudandet som du inte kan motstå!

Aktiviteter för optiker
jan
22

22 januari 2018, 11:50

Besök hos optikerstudenter (år 3) på Karolinska Institutet

Karolinska Institutet, lokal meddelas senare, Stockholm

jan
31

31 januari 2018, 11:50

Besök hos optikerstudenter (år 1) på Karolinska Institutet

Karolinska Institutet, lokal meddelas senare, Stockholm

Ansvarig förhandlare

Bitr förbundsdirektör Anders Berndt
08-442 4470
anders.berndt@srat.se

Ansvarig förhandlare

Maria Yngvesson
08-442 4461
maria.yngvesson@srat.se

Ansvarig förhandlare

Mia Axelsson
08-442 4476
mia.axelsson@srat.se