Sacoförbundens
personalförening, SFP

Föreningen för dig som arbetar på Saco, Vasabyrån eller något av Sacoförbunden. Alla personalkategorier är välkomna: ekonomichef, sekreterare, medlemsregisterhandläggare, AEA-redogörare, vaktmästare, assistent, IT-ansvarig och informatör/kommunikatör är några exempel.

Ansvarig förhandlare

Lena Busck
08-4424468
lena.busck@srat.se