Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation, LKR

Swedish Chiropractic Association.

Du som är utlandsutbildad (från en internationellt godkänd utbildningsanstalt) legitimerad kiropraktor är välkommen som medlem.

LKR tillhör den europeiska kiropraktorunionen, ECU, och den kiropraktiska världsfederationen WFC. WFC är medlem i Världshälsoorganisationen, WHO, och dess organ för medicinsk vetenskap.

Medlemmar i LKR har gedigen utbildning och tillgång till ett rikt internationellt kontaktnät av vidareutbildningar och forskning. Alla LKR-anslutna kiropraktorer innehar patient- och ansvarsförsäkring.

LKR är en förening med egen ekonomi och egna medlemsavgifter och eget kansli
Organisationsnr: 843000-7529.

Läs mer om föreningen på www.lkr.se

LKRs kansli

LKRs kansli
Gånstavägen 4
749 42 Enköping
Mbt 070-689 11 79
E-post kansli@lkr.se

Ansvarig förhandlare

Förbundsjurist Sophie Silverryd
08-4424474
sophie.silverryd@srat.se