SRATs allmänna sektion, SRAT-A

SRAT är lättillgängligt för medlemmarna och man når "sin" förhandlare när man behöver förhandlingshjälp eller rådgivning. SRAT har ett unikt trygghetspaket som ingår i medlemsavgiften med både inkomst- och sjukförsäkring.

Medlemmar

SRAT-A organiserar medlemmar som har en akademisk utbildning omfattande minst 180 hp/120 p inom alla arbetsmarknadssektorer.

Inom den offentliga sektorn är även följande kategorier välkomna som medlemmar:

 • den som har motsvarande annan utbildning (exempel officer*, kammarskrivare och äldre utbildningar som i dag har 120 p/180 hp eller är under ”akademisering”) eller
 • den som har en befattning som normalt upprätthålls av en person som har akademisk utbildning (exempelvis kvalificerad handläggare eller chef).

  * Förbundet rekryterar endast officer som gått över till civil anställning

SRAT-A har medlemmar hos cirka 350 arbetsgivare inom både offentlig och privat sektor. Många av medlemmarna är chefer, specialister eller kvalificerade handläggare.

Exempel på stora arbetsgivare/myndigheter: 

 • CSN
 • Försvarsmakten
 • Försvarets Materielverk
 • Kriminalvården
 • Länsstyrelsen
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB
 • Telia Sonera
 • Tieto Enator
 • Transportstyrelsen
 • Universitet och högskolor
 • Vägverket
 • Övriga statliga myndigheter
 • Kommuner och landsting

Genom medlemskapet i SRAT erbjuds du medlemskap i Akademikernas A-kassa som har en låg avgift i förhållande till andra a-kassor.

Föreningen

SRAT-A verkar för att

 • medlemmarna har marknadsmässiga löner
 • skapa en god löneutvecklig
 • trygga medlemmarnas anställning
 • medlemmarna får den kompetensutveckling de behöver
 • medlemmarna har bra anställningsvillkor och god arbetsmiljö
 • alla medlemmar omfattas av kollektivavtal som tecknas direkt eller indirekt av SRAT
 • medlemmarna behandlas enligt villkoren i lag och avtal
 • hindra diskriminering och verka för mångfald i arbetslivet
 • medlemmarna får aktuell information om förändringar i lagar och avtal som berör arbetsmarknad och arbetsrätt
 • skapa en bra lokal organisation med kontaktombud

 

Ansvarig förhandlare

Mattias Torell
08-4424467
mattias.torell@srat.se

Ansvarig förhandlare

Henrik Sjösten
08-442 4488
henrik.sjosten@srat.se

Ansvarig förhandlare

Ann Garö
08-4424479
ann.garo@srat.se

Ansvarsfördelning förhandlare

Försvarsmakten, försvarsanknutna myndigheter eller organisationer, frivilligorganisationer, kommuner

 1. Mattias Torell
 2. Henrik Sjösten

MSB, Länsstyrelserna, Skatteverket, Kriminalvården

 1. Ann Garö
 2. Mattias Torell

Landsting, Universitet/högskolor, Svenska Kyrkan

 1. Ann Garö

Övergripande ansvar för SRAT-A, exklusive myndigheter/arbetsgivare enligt ovan

 1. Mattias Torell
 2. Ann Garö