Utträde

Funderar du på att söka utträde ur Svensk Flygteknikerförening (SFF) och SRAT? Tänk på att du mister många förmåner om du inte är medlem – känner du till alla?. Vi vill gärna ge dig ett bra beslutsunderlag och ber dig i så fall att kontakta oss så att vi kan berätta mer.

Dina medlemsförmåner

Din förening
Din förening jobbar aktivt med, bevakar och driver frågor om yrket och branschen.

Arbetsrättsligt stöd
Du har rätt till stöd i frågor som gäller din anställning och lön. Du har en personlig ombudsman du kan kontakta om du behöver råd i en fråga eller har fått problem på din arbetsplats. En advokat/jurist på stan kostar ungefär lika mycket i timmen som en årsavgift till SRAT!

Trygghet
Genom medlemskapet i SFF/SRAT har du som är yrkesverksam ett unikt trygghetspaket i medlemsavgiften. Det består av inkomstförsäkring och hälsoskydd. Om du lämnar SRAT avslutas dessa försäkringar och de eventuella gruppförsäkringar du själv har tecknat till förmånligt pris, övergår till ordinarie pris.

När du blir pensionär

När du blir pensionär kan du vara kvar sompensionärsmedlem, det kostar ingenting! Då kan du behålla de förmånliga gruppförsäkringar som du tecknat via SalusAnsvar/Folksam. Liv- och olycksfallsförsäkringen övergår automatiskt till en seniorförsäkring när du fyllt 67 år.  

Utträdesansökan

Kontakta oss för information, utträdet ska vara skriftligt

Utträdestid

Vi tillämpar en kalendermånads utträdestid, vilket innebär att om din ansökan exempelvis kommer in den 15 september så beviljas utträdet den 31 oktober.

Kontakta oss

SRATs kansli
08-4424460
kansli@srat.se

Ola Blomqvist
ola.blomqvist
@flygtekniker.se

08-4424469

Niclas Roos
niclas.roos
@flygtekniker.se