Medlemsavgifter
Svensk Flygteknikerförening

Från och med den 1 januari 2017.

Ordinarie avgift: 350 kronor/månad

Kampanj under 2019:

Medlemsavgift för ny medlem - 135 kronor per månad under resterande del av 2019 (max 12 månader) för nya yrkesverksamma medlemmar.

- De som blivit medlemmar under 2018 kommer automatiskt att få reducerad avgift från 1 januari för återstående tid upp till 12 månader sedan inträdet.

**************************************************************************************

Ordinarie avgift, halvtid (50% tjänstgöring eller mindre): 220 kronor/månad

Egenföretagare: 180 kronor/månad

Reducerad avgift efter examen under första yrkesverksamma året (Efter utfärdande av Del66 AML eller motsvarande certifikat): 135 kronor/månad

Reducerad avgift efter examen under första yrkesverksamma året, halvtid (50% tjänstgöring eller mindre, efter utfärdande av Del66 AML): 120 kronor/månad

Arbetssökande på heltid: 140 kronor/månad 

Pensionär:* 30 kronor/månad

Passiv* (om du har sjukersättning, saknar arbetsgivare men inte är arbetssökande, pensionär eller student, har en utländsk arbetsgivare): 100 kronor/månad.

* Medlemskategori som inte omfattas av de två försäkringarna SRAT HälsoSkydd samt SRAT Inkomstförsäkring.

Skattereduktion på medlemsavgiften

Från den 1 juli 2018 återinförs avdragsgill fackavgift. Avdraget är en skattereduktion på 25 procent av fackavgiften, förutsatt att avgiften är minst 400 kronor per år. Avdraget sker automatiskt i deklarationen.

Så här betalar du din medlemsavgift

Vi rekommenderar att du betalar via autogiro. Då dras medlemsavgiften från ditt konto i efterskott, i slutet av varje månad. Du tecknar autogiro genom att logga in på din egen internetbank via datorn och under avdelningen Anslut autogiro välja ”SFF Sv Flygteknikerförening” som betalningsmottagare.

I annat fall faktureras du kvartalsvis i förskott. E-faktura kommer att införas under 2019.

A-kassan

Är du medlem i Akademikernas a-kassa tillkommer den avgiften och du betalar direkt till dem. Avgiften är 110 kronor per månad.

Frågor om medlemskap i SFF

Medlemsregisteransvarig
Niclas Roos
niclas.roos@flygtekniker.se

Ordförande
Ola Blomqvist
ola.blomqvist@flygtekniker.se