Utgivningsplan

Svensk Flygteknikerförenings medlemstidning Flygteknikerns Värld har getts ut sedan 1976 och utkommer med fyra nummer per år.

Utgivning 2017

Nummer Manusstopp Utgivning

 3

 15 september

 Oktober

 4

15 november

 December