Utgivningsplan

Svensk Flygteknikerförenings medlemstidning Flygteknikerns Värld har getts ut sedan 1976 och utkommer med fyra nummer per år.

Utgivning 2018

Nummer Manusstopp Utgivning

 2

 15 maj

 20 juni

 3-4

1 november

 5 december

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  


 

Redaktion

Chefredaktör/annonsbokning
Henrik Zaar
henrik.zaar@flygtekniker.se
Mobil 070-6822141

Ansvarig utgivare
Ola Blomqvist, ola.blomqvist@flygtekniker.se

Redaktör
Geovanny Mejia, geovanny.mejia@flygtekniker.se