Audionom. Vill du vara med och påverka ditt yrke?

2016-07-07 09:36

Två standardiseringsarbeten har aktualiserats våren 2016, audionomer som vill delta sökes.

Läs vidare

Eva fick årets Hedersgaffel som främsta audionom

2016-06-01 10:35

I 14 år har Eva Jonsson, medlem i SRAT-Audionomerna, arbetat som audionom på Växjö lasarett, nume...

Läs vidare

Audionompriset 2016

2016-05-13 10:52

Audionompriset 2016 tilldelas Annika Wahlström som tidigare arbetade på Hörsel- och balanssektion...

Läs vidare

Ny Audionomförening i Västmanland

2016-03-31 20:32

Den 16 mars på Västerås Sjukhus höll SRAT-audionomernas medlemmar i Västmanland ett uppstartsmöte...

Läs vidare

Styrelsemötet 22 februari

2016-03-21 20:58

Sammanfattning

Läs vidare

Kalender

mar
03

3 mars

Temadag för Audionomer

Plats: Stockholm

Fakta om hörsel

Ungefär 17 procent av befolkningen mellan 16 och 110 år uppger att de har problem med hörseln. Detta innebär i siffror 1.287.000 personer (SCB 2008) som rapporterar att de har problem att höra vad som sägs i samtal med flera personer. De flesta får sin hörselnedsättning i vuxen ålder. Den som upplever problem med sin hörsel bör överväga att få den kontrollerad hos en legitimerad audionom.

De vanligaste orsakerna till nedsatt hörsel:

  • medfödd skada/ärftlighet
  • stigande ålder
  • bullerexponering 

Audionomerna - en del av SRAT

Lediga jobb