Audionom. Vill du vara med och påverka ditt yrke?

2016-07-07 09:36

Två standardiseringsarbeten har aktualiserats våren 2016, audionomer som vill delta sökes.

Läs vidare

Eva fick årets Hedersgaffel som främsta audionom

2016-06-01 10:35

I 14 år har Eva Jonsson, medlem i SRAT-Audionomerna, arbetat som audionom på Växjö lasarett, nume...

Läs vidare

Audionompriset 2016

2016-05-13 10:52

Audionompriset 2016 tilldelas Annika Wahlström som tidigare arbetade på Hörsel- och balanssektion...

Läs vidare

Ny Audionomförening i Västmanland

2016-03-31 20:32

Den 16 mars på Västerås Sjukhus höll SRAT-audionomernas medlemmar i Västmanland ett uppstartsmöte...

Läs vidare

Styrelsemötet 22 februari

2016-03-21 20:58

Sammanfattning

Läs vidare

Kalender

Just nu finns inga audionomaktiviteter

Fakta om hörsel

Ungefär 17 procent av befolkningen mellan 16 och 110 år uppger att de har problem med hörseln. Detta innebär i siffror 1.287.000 personer (SCB 2008) som rapporterar att de har problem att höra vad som sägs i samtal med flera personer. De flesta får sin hörselnedsättning i vuxen ålder. Den som upplever problem med sin hörsel bör överväga att få den kontrollerad hos en legitimerad audionom.

De vanligaste orsakerna till nedsatt hörsel:

  • medfödd skada/ärftlighet
  • stigande ålder
  • bullerexponering 

Audionomerna - en del av SRAT

Lediga jobb

Just nu finns inga platsannonser